Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124 - 028 6264 3048

Mr.Kiên

0901 375 836 - 028 6264 2990

TAIKO

taiko

Máy thổi khí Taiko SSR-40T 1.5KW

Giá: 22.500.000 VNĐ

taiko

Máy thổi khí Taiko SSR-40T 1.1KW

Giá: 22.260.000 VNĐ

taiko

Máy thổi khí Taiko SSR-32T 1.1KW

Giá: 20.030.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Diệu Phương

0903 140 124 - 028 6264 3048

Mr.Kiên

0901 375 836 - 028 6264 2990