Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

GIẾNG NHẬT

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD830/7.5KW 10HP

Giá KM: 5.590.000 VNĐ

Giá gốc: 6.616.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD545/7.5KW 10HP

Giá KM: 6.120.000 VNĐ

Giá gốc: 7.245.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD824/5.5KW 7.5HP

Giá KM: 4.740.000 VNĐ

Giá gốc: 5.614.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD536/5.5KW 7.5HP

Giá KM: 5.160.000 VNĐ

Giá gốc: 6.111.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD345/5.5KW 7.5HP

Giá KM: 5.210.000 VNĐ

Giá gốc: 6.173.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD818/4KW 5.5HP

Giá KM: 3.900.000 VNĐ

Giá gốc: 4.609.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD527/4KW 5.5HP

Giá KM: 4.240.000 VNĐ

Giá gốc: 5.026.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD335/4KW 5.5HP

Giá KM: 4.310.000 VNĐ

Giá gốc: 5.107.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM810/2.2KW 3HP

Giá KM: 2.780.000 VNĐ

Giá gốc: 3.298.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM516/2.2KW 3HP

Giá KM: 2.990.000 VNĐ

Giá gốc: 3.544.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM320/2.2KW 3HP

Giá KM: 3.010.000 VNĐ

Giá gốc: 3.571.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM222/2.2KW 3HP

Giá KM: 3.130.000 VNĐ

Giá gốc: 3.708.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM808/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.440.000 VNĐ

Giá gốc: 2.889.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM512/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.590.000 VNĐ

Giá gốc: 3.059.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM314/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.590.000 VNĐ

Giá gốc: 3.059.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM218/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.730.000 VNĐ

Giá gốc: 3.223.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM806/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.160.000 VNĐ

Giá gốc: 2.561.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM509/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.270.000 VNĐ

Giá gốc: 2.677.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM310/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.210.000 VNĐ

Giá gốc: 2.615.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM213/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.290.000 VNĐ

Giá gốc: 2.710.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM804/0.75KW 1HP

Giá KM: 1.990.000 VNĐ

Giá gốc: 2.355.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM507/0.75KW 1HP

Giá KM: 2.090.000 VNĐ

Giá gốc: 2.479.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM308/0.75KW 1HP

Giá KM: 2.060.000 VNĐ

Giá gốc: 2.431.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Ms.Diệu Phương

0903 140 124