Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

PIUSI

bom dau bang dien a

Bơm dầu nhớt PIUSI E 120 M

Giá: 11.660.000 VNĐ

bom dau bang dien a

Bơm dầu diesel PIUSI E 80 T

Giá: 9.350.000 VNĐ

bom dau bang dien a

Bơm dầu diesel PIUSI E 80 M

Giá: 8.800.000 VNĐ

bom dau bang dien a

Bơm dầu PIUSI Viscomat 90 T

Giá: 10.450.000 VNĐ

bom dau bang dien a

Bơm dầu PIUSI Viscomat 230/3M

Giá: 11.330.000 VNĐ

may bom dau sa

Bơm dầu PIUSI Drum Panther 56 K33

Giá: 12.650.000 VNĐ

dong ho luu luong dau piusi k900 a

Đồng hồ đo dầu PIUSI K900

Giá: 63.250.000 VNĐ

dong ho do dau a

Đồng hồ đo dầu PIUSI K700M

Giá: 28.600.000 VNĐ

dong ho luu luong dau piusi k900 460x480

Đồng hồ đo dầu PIUSI K600/4

Giá: 12.320.000 VNĐ

meter k400 may do dau

Đồng hồ đo dầu PIUSI K400

Giá: 5.720.000 VNĐ

dong ho do dau aa

Đồng hồ đo dầu PIUSI K24

Giá: 10.450.000 VNĐ

dong ho do dau nn

Đồng hồ đo dầu PIUSI K44

Giá: 5.720.000 VNĐ

dong ho do dau nn

Đồng hồ đo dầu PIUSI K33

Giá: 4.290.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Ms.Diệu Phương

0903 140 124