Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Ms.Diệu Phương

0903 140 124

Máy Bơm Hỏa Tiễn GIẾNG NHẬT 4 inch

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM308/0.75KW 1HP

Giá KM: 2.060.000 VNĐ

Giá gốc: 2.431.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM507/0.75KW 1HP

Giá KM: 2.090.000 VNĐ

Giá gốc: 2.479.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM804/0.75KW 1HP

Giá KM: 1.990.000 VNĐ

Giá gốc: 2.355.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM213/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.290.000 VNĐ

Giá gốc: 2.710.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM310/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.210.000 VNĐ

Giá gốc: 2.615.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM509/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.270.000 VNĐ

Giá gốc: 2.677.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM806/1.1KW 2HP

Giá KM: 2.160.000 VNĐ

Giá gốc: 2.561.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM218/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.730.000 VNĐ

Giá gốc: 3.223.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM314/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.590.000 VNĐ

Giá gốc: 3.059.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM512/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.590.000 VNĐ

Giá gốc: 3.059.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM808/1.5KW 2HP

Giá KM: 2.440.000 VNĐ

Giá gốc: 2.889.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM222/2.2KW 3HP

Giá KM: 3.130.000 VNĐ

Giá gốc: 3.708.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM320/2.2KW 3HP

Giá KM: 3.010.000 VNĐ

Giá gốc: 3.571.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM516/2.2KW 3HP

Giá KM: 2.990.000 VNĐ

Giá gốc: 3.544.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SDM810/2.2KW 3HP

Giá KM: 2.780.000 VNĐ

Giá gốc: 3.298.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD335/4KW 5.5HP

Giá KM: 4.310.000 VNĐ

Giá gốc: 5.107.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD527/4KW 5.5HP

Giá KM: 4.240.000 VNĐ

Giá gốc: 5.026.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD818/4KW 5.5HP

Giá KM: 3.900.000 VNĐ

Giá gốc: 4.609.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD345/5.5KW 7.5HP

Giá KM: 5.210.000 VNĐ

Giá gốc: 6.173.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD536/5.5KW 7.5HP

Giá KM: 5.160.000 VNĐ

Giá gốc: 6.111.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD824/5.5KW 7.5HP

Giá KM: 4.740.000 VNĐ

Giá gốc: 5.614.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD545/7.5KW 10HP

Giá KM: 6.120.000 VNĐ

Giá gốc: 7.245.000 VNĐ

may bom tang ap gieng nhat q

Máy bơm hỏa tiễn Giếng Nhật 4SD830/7.5KW 10HP

Giá KM: 5.590.000 VNĐ

Giá gốc: 6.616.000 VNĐ


 Hỗ trợ trực tuyến

Thủy Tiên

0908 034 836

Cẩm Thơ

0965 109 291

Sở Vân

0703 400 260

Ms.Diệu Phương

0903 140 124